ابراهیم حسن زاده

• ابراهیم حسن زاده •

متولد ۱۳۶۴، کارشناسی ارشد تصویرسازی دانشگاه سوره
نمایشگاه های انفرادی:
شهرگناه – گالری ویستا – ۱۳۹۷
کافه گوشه – گالری ویستا – ۱۳۹۶
نمایشگاه های گروهی:
نفراول چهارمین دوره طراح جوان جشنواره ژکال ۱۳۹۸
حضور در نمایشگاه آثار منتخبین نخستین دوره از جشنواره «آرت پی»، گالری فرمانفرما – ۱۳۹۸
حضور در هفتمین دوره نمایشگاه میهمانی هنر – خانه هنرمندان – ۱۳۹۸
نمایشگاه زیست محیطی – بوم – گالری ویستا – ۱۳۹۷
نمایشگاه محدوده مشترک – گالری شوادون – شوشتر – ۱۳۹۷
نمایشگاه تصویرسازی مثنوی – گالری اکس – آلمان – ۱۳۹۶
نمایشگاه تصویرسازی شاهنامه – گالری سیروس – کانادا – ۱۳۹۶
پنجمین دوره نمایشگاه هنر برای صلح – ۱۳۹۶
نمایشگاه تابلوهای کوچک – گالری آریا – ۱۳۹۶

آثار ابراهیم حسن زاده

محدوده جستجو نمایش تنها اثر یافت شده
مرتب‌سازی بر اساس
بازه قیمت
دسته هنری
برچسب موضوعی
مدیوم
ابعاد اثر (ارتفاع)
ابعاد اثر (عرض)
اعمال کن