عضویت گالری‌ها

• عضویت گالری‌ها •

گالری‌های محترم می‌توانند با پر کردن فرم زیر به عضویت وب‌سایت آرت شاپ درآمده و از خدمات آن استفاده نمایند. لطفا موارد خواسته شده را با دقت پر نمایید. پس از عضویت گالری‌ها قادر خواهند بود آثار هنرمندان و نمایشگاه‌های خود را جهت فروش در آرت شاپ به ثبت رسانند. 

گالری
  • حساب کاربری
  • پروفایل عمومی
  • رابط گالری

• حساب کاربری •

این اطلاعات برای ساخت حساب کاربری گالری استفاده خواهد شد. لطفا موارد زیر را با دقت پر نموده و آن‌ها را بخاطر بسپارید.
به زبان فارسی وارد نمایید
به زبان انگلیسی وارد نمایید
یک نام کاربری برای خود انتخاب نمایید. از نام کاربری برای ورود به سایت استفاده خواهد شد، پس آن را به خاطر بسپارید. به زبان انگلیسی وارد نمایید.
پسورد انتخابی خود را به زبان انگلیسی وارد نمایید. دقت نمایید که پسورد انتخابی حداقل شامل ۶ کاراکتر (حروف و اعداد انگلیسی) باشد. از این پسورد برای ورود به سایت استفاده خواهد شد. آن را به خاطر بسپارید.
یکبار دیگر پسورد خود را وارد نمایید

در صورتی که پیش‌تر این مراحل را طی نموده‌اید و در سایت عضو شده‌اید، می‌توانید آثار خود را جهت فروش ثبت نمایید.