هنرمند: محمدباقر اشرفیان

زین سو و آن سو

9,000,000 تومان

مدیوم: تکنیک ترکیبی روی مقوای ماکت

ابعاد: 70 × 50 سانتی‌متر

سال خلق اثر: 1396

این اثر اولین بار توسط این سایت برای نمایش و فروش ارائه می شود وسابقا به نمایش درنیامده است.

از مجموعه نقاشی ایرانی (نگارگری) هنرمند است که برای اولین بار توسط این سایت جهت فروش ارائه می شود. با تکیه مفهومی به فضای مخیل هنر ذهن گرای نقاشی ایرانی با تکیه بر حکمت وعرفان ایرانی و اشارت به کشش های درون وبیرون جهان سودا گر و جهان معنا گر که آدمی را در گردونه ی هستی به دوسوی تیرگی و نور می کشاند واین ورطه که غرقابی است که روح در کشاکش این سویه وآن سویه تقلایی می کند تا سرانجام چه باشد.

آخرین بروزرسانی: شهریور ۱۴۰۰

شناسه اثر: artg-664 شناسه محصول: cma730-08 دسته: برچسب: , , , , ,